Privacyverklaring

Ik respecteer jouw privacy als geen ander. In het kader van transparantie kan je in deze privacyverklaring lezen op welke persoonsgegevens ik op welke wijze gebruik en verzamel en voor welk doel. Daarnaast informeer ik je graag in deze privacyverklaring over welke rechten je hebt en op welke manier je van deze rechten gebruik kunt maken. Voor meer informatie omtrent persoonsgegevens raad ik het je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen via  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle bezoekers van de website van Renée Prenger en klanten van het bedrijf. Renée Prenger spant zich in om persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. 

Ik gebruik enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de gewenste dienst te kunnen leveren en alleen wanneer voor het gebruik van deze persoonsgegevens toestemming is gegeven. Het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Renée Prenger niet in staat is de gewenste dienst te leveren. 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ben ik: Renée Prenger, gevestigd te Burgstraat 1C, 4201 AA Gorinchem onder KvK nr.: 74686909. Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen via reneeprenger.rp@gmail.com.

Welke gegevens verzamel ik?

Website 

Mijn website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het naar behoren functioneren van de website. Deze cookies worden vooraf en zonder toestemming geplaatst.

Op de website heb je de mogelijkheid een pagina ‘leuk te vinden’. Maak je gebruik van deze knop, dan komt onderaan de pagina te staan dat iemand de pagina leuk vindt. Daarnaast staat in het klein je profielfoto. Bezoekers van de website kunnen naast deze foto geen persoonsgegevens zien. Ik kan je persoonlijke WordPress pagina zien. Daarop staat meestal een naam, een website en eventueel een e-mailadres. 

Ook kan je via de website naar het Instagram account van mij. Je logt dan in met je eigen account. Ik kan niet zien wie op welk moment van deze link gebruik maakt. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid tot het delen van een blog op de website via Twitter of Facebook. Om gebruik te kunnen maken van de website ben je niet verplicht deze tools te gebruiken. Op die manier kan je de van jou zichtbare persoonsgegevens minimaliseren. 

Op de website heb je ook de mogelijkheid een contactformulier in te vullen. Op dit formulier vul je je naam, e-mailadres en vraag in. De verplichte gegevens zijn met * gemarkeerd. Deze gegevens heb ik nodig om contact op te nemen of om je vraag te kunnen beantwoorden. 

Algemeen

Voor het uitvoeren van de dienst ben ik afhankelijk van de factuurgegevens van de klant. Daarnaast vindt contact zo veel mogelijk via WhatsApp plaats. Daarvoor vraag ik het telefoonnummer van de klant. Mocht de klant deze niet willen verschaffen, dan kan contact ook via e-mail. 

Tekst schrijven 

Voor het schrijven van teksten verzamel ik enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de dienst. Deze gegevens omvatten in ieder geval de factuurgegevens. Daarnaast verzamel ik contactgegevens, zoals een e-mailadres en/of telefoonnummer. Deze contactgegevens worden enkel gebruikt voor persoonlijke correspondentie. Overige persoonsgegevens die ik verzamel voor het uitvoeren van deze dienst zijn afhankelijk van het verzoek van de klant. Ik verzamel enkel de gegevens die nodig zijn voor het kunnen voldoen aan dit verzoek. 

The Perfect Wardrobe 

Voor het uitvoeren van deze dienst vindt een huisbezoek plaats. Naast de gegevens die ik voor iedere dienst nodig heb, te weten factuurgegevens en contactgegevens, verzamel ik voor het uitvoeren van deze dienst een huisadres van de klant. Wil je toch liever niet je huisadres doorgeven, dan kan de sessie ook online plaatsvinden. Daarvoor is een telefoonnummer of e-mailadres nodig.  

Hoe worden de gegevens verkregen?

Ik verkrijg de gegevens doordat jij deze aan mij verschaft. Ik verkrijg geen persoonsgegevens van derden. 

Wat is het doel van gegevensverzameling? 

Website 

Ik gebruik functionele cookies voor het naar behoren laten functioneren van de website. Het contactformulier dat op de website staat is bedoeld om contact op te kunnen nemen. De gegevens die op deze wijze worden verzameld worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

De link naar Instagram is bedoeld om jouw beleving van de website nog beter te maken. Op deze manier probeer ik je te voorzien van alle informatie die je zoekt. Gegevens die zichtbaar zijn door liken of delen zijn enkel bedoeld om de website en websitebeleving te optimaliseren. Deze gegevens worden verder niet gebruikt voor contact, commerciële doeleinden of andere doelen. 

De cookies die verzameld worden via de website zijn enkel bedoeld om de statistieken bij te kunnen houden.Ik kan geen persoonsgegevens van de klant zien. De statistieken zijn niet herleidbaar tot personen. 

Teksten

Ik verzamel gegevens om het schrijven van de tekst naar behoren te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan de wensen van de klant. 

The Perfect Wardrobe 

Ik verzamel gegevens om de klant van passend advies te kunnen voorzien en een huisbezoek te kunnen brengen aan de klant. 

Algemeen

Persoonsgegevens inhoudende naam en factuuradres worden gebruikt om de factuur volledig te kunnen invullen. Deze gegevens worden dan ook enkel gebruikt voor het in orde maken van de factuur. E-mailadressen of telefoonnummers worden enkel gebruikt voor persoonlijke correspondentie met betrekking tot overeenkomsten. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden door mij of derden. 

Wettelijke grondslag 

Ik verzamel de hierboven genoemde persoonsgegevens voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting en omdat de betrokkene hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.  

Commerciële doeleinden

Ik gebruik de door haar verzamelde gegevens enkel indien dat noodzakelijk is. Ik gebruik verkregen persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het verzenden van een nieuwsbrief, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. De door mij verkregen persoonsgegevens worden ook niet door derden voor commerciële doeleinden gebruikt. 

Ik heb belang bij het openbaar maken van enkele persoonsgegevens voor haar eigen marketing. Daarbij kan gedacht worden aan het delen van reviews. Dat gebeurt alleen als de klant hiervoor expliciet toestemming heeft. Ik verwijder deze persoonsgegevens indien de klant dit wenst. 

Toegang tot persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via de website verkregen worden, kunnen enkel door mijzelf worden ingezien. De website is gemaakt met software van WordPress. WordPress heeft enkel de mogelijkheid deze gegevens in te zien om mij (technische) ondersteuning te bieden en eigen dienstverlening te verbeteren. De software is voorzien van passende functionaliteiten om jouw privacy te waarborgen. WordPress zal in geen geval je gegevens voor een ander doel gebruiken.  

Je hebt de mogelijkheid via een link het Instagram account van mij te bekijken. Dat doet je via je eigen instagramaccount. Ik heb niet de mogelijkheid deze gegevens in te zien. 

Je hebt ook de mogelijkheid de website ‘leuk te vinden’ door middel van het icoontje. Je profielfoto wordt dan weergegeven op de website. Daarvoor geef je zelf toestemming. Om van deze tool gebruik te kunnen maken dien je zelf ingelogd te zijn bij WordPress. Ik heb toegang tot jouw openbare gegevens, dat zijn vaak je naam, website en eventueel (zakelijk) e-mailadres.  

Ik heb de mogelijkheid persoonsgegevens die te vinden zijn op de factuur zelf in te zien. Daarnaast maak ik gebruik van een online boekhoudsysteem. Met dit systeem is een verwerkersovereenkomst gesloten. Er wordt zorgvuldig met je persoonsgegevens omgegaan. 

Ik deel jouw persoonsgegevens in geen geval met andere derden dan het boekhoudprogramma, tenzij daarvoor uitdrukkelijk jouw toestemming is verkregen. 

Bewaring

De gegevens uit het contactformulier worden verwijderd nadat contact met je is opgenomen en je vraag is beantwoord. 

Ingevolge een wettelijke verplichting bewaar ik factuurgegevens voor de duur van zeven jaren. Overige gegevens die ik verzamel voor het uitvoeren van de dienst worden verwijderd nadat de overeenkomst ten einde is gekomen. Andere gegevens worden bewaard tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Na het indienen van zo’n verzoek worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd.

Beveiliging 

De website is gemaakt met WordPress. De software van wordpress is gemaakt met passende beveiliging om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

Ik doe er alles aan om jouw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Ik zal in geen enkel geval gegevens met andere derden delen. Ik ben de enige die toegang heeft tot deze gegevens. Gegevens opgeslagen in gmail worden door het systeem beveiligd, bijvoorbeeld door middel van inlogcodes. 

Rechten van de betrokkene

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt, wat betekent dat je een aantal rechten hebt. Indien je gebruik wil te maken van een van deze rechten, dien je dat kenbaar te maken via  reneeprenger.rp@gmail.com. Je verzoek wordt binnen veertien dagen beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn worden verlengd. Dit wordt tijdig aangegeven. 

Je hebt volgens deze privacyverklaring de volgende rechten:

  1. Recht op inzage in je persoonsgegevens: je hebt het recht de gegevens die van jou verzameld worden in te zien. 
  2. Recht op beperking van gegevensverzameling: je hebt het recht te verzoeken dat de gegevens die verzameld worden beperkt tot enkel noodzakelijke gegevens. 
  3. Recht op overdragen van gegevens: gegevens worden doorgestuurd naar een derde op jouw verzoek. 
  4. Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 
  5. Recht op bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verzameld. 
  6. Recht op het intrekken van toestemming. Dit wil zeggen dat je geen toestemming verleent voor verdere gegevensverwerking. De reeds verstrekte gegevens mogen voor een legitiem doel worden gebruikt. 

Naast deze rechten heb je het recht op informatie. Deze informatie wordt verschaft in deze verklaring. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat op onrechtmatige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Voor het opstellen van facturen verwerk ik gegevens in office365. Deze partij heeft passende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Nadat een factuur is gemaakt in Excel, controleer ik de factuur zelf voordat deze wordt verzonden. 

Wettelijke verplichtingen

Indien een wettelijke verplichting met zich meebrengt dat ik verplicht ben bepaalde persoonsgegevens aan de autoriteiten te verstrekken, dan vallen je gegevens niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring en worden ze gedeeld met de betreffende autoriteit. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer fiscaal of strafrechtelijk onderzoek moet plaatsvinden. 

Ik span mij in je gegevens op een rechtmatige, transparante manier te verwerken en alleen als dat noodzakelijk is. Ik verzamel en verwerk slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het voldoen aan de wettelijke verplichting. Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en met toestemming van de betrokkene. Dit kon je lezen in mijn privacyverklaring

Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je een klacht indienen, gebruik maken van je rechten of heb je behoefte aan meer informatie? Dan kan je contact opnemen via reneeprenger.rp@gmail.com